Påverkar Jesus Kristus din vardag?

 
 

På den här webplatsen kommer vi att sända intervjuprogram, berätta om intressanta samlingar och informera om olika satsningar.

För mer information kontakta oss via email: info@vardagstro.se


 

Ett initiativ för att reflektera över om, och i så fall hur tron på Jesus Kristus påverkar människors vardag i Sverige och Norden idag.